Zápis k předškolnímu vzdělávání

Vzhledem k mimořádné situaci nebude zápis do mateřské školy veden obvyklým způsobem. Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů, pouze podáním žádosti o přijetí. K podání žádosti využijte prosím jednu z níže uvedených možností, v termínu od 2. – 16. května 2020.

Doručení je možné následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: f72mkvb
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) na e-mail: reditelka@zslhota.cz
  3. poštou na adresu školy: 763 23 Dolní Lhota, Dolní Lhota 80
  4. osobní podání: vhození do poštovní schránky školy

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (uvedeno v žádosti o přijetí) a doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, máme k dispozici.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Dokumenty k zápisu:

V případě jakýchkoli dotazů pište na e-mail: reditelka@zslhota.cz nebo volejte na tel. 605 467 324. Je také možné si předem domluvit individuálně schůzku přímo ve škole na výše uvedených kontaktech.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.