Režim dne

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplyne ze školního vzdělávacího programu, tzn. výlety, exkurze, divadelní a filmové představení, besídeky, dětské dny, školní slavnosti a podobné akce.

Uspořádání dne je pouze rámcové, každá učitelka si jej přizpůsobí vlastní potřebě třídy, zaujatosti dětí a vzniklé situaci v konkrétní třídě. Respektuje potřeby a zájmy dětí, napomáhá k jejich uspokojení. Jedná citlivě, nenásilně, vytváří podmínky pro individuální, řízení a polo řízené činnosti.

Komentáře nejsou povoleny.