Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává

Základní škola a Mateřská škola Dolní Lhota,

okres Zlín, příspěvková organizace,

budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

  • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy (obec Dolní Lhota):                                    Podle věku: 5 let dosažených k 31. 8. 2018 – 4 roky dosažené k 31. 8. 2018
  • Děti s trvalým pobytem v obci Dolní Lhota, které do 31. 8. 2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku.
  • Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce 2018/2019.
  • Děti s trvalým pobytem v jiných obcích – podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

V Dolní Lhotě, 22. 3. 2018

 

 

………………………………………………..

ředitelka školy

Komentáře nejsou povoleny.